Supervizare în domeniul psihopedagogiei speciale - Centrul Psihologopedia

Supervizare în domeniul psihopedagogiei speciale

Pentru cei interesati de formarea si perfecționarea competențelor profesionale în domeniul Psihopedagogiei speciale si Logopediei, va astept la Centrul Psihologopedia pentru începerea procesului de supervizare.

Contractele si programul orelor de supervizare vor fi stabilite ulterior după constituirea grupelor. Supervizorul va decide in urma interviurilor preliminare, candidații cu care va începe procesul de mentorat.

video_img
video_img