Psihoterapie integrativă - Centrul Psihologopedia

Psihoterapie integrativă

Psihoterapia, ca domeniu interdisciplinar situat la granița dintre psihologie și medicină, ajută omul să conștientizeze, să se perfecționeze, sa se dezvolte dar mai presus de toate să se vindece și să iși caștige echilibrul emotional.

Psihoterapia Integrativă este o formă de terapie ce integrează elemente din diferite școli de psihoterapie in tratamentul omului, aducând laolaltă metode, tehnici proceduri de lucru ce vin în sprijinul dezvoltării umane.

Psihoterapia Integrativă privește omul in complexitatea lui. Astfel, terapeutul format in Scoala de Psihoterapie Integrativă abordează in programul terapeutic al clientului, dimensiunile fundamentale ale ființei: dim. cognitivă / dim. emoțională / dim. somatică / dim comportamentala / dim. spirituală.

Scopul psihoterapeutului integrativ este obținerea starii de bine a clientului, confortul ce îl poate obține în urma echilibrului manifestărilor psihice, biologice și sociale.